Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Złotowie
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Złotowie
...

Aktualności


Darowizny dla Organizacji Pożytku Publicznego

Darowizny odliczane od podatku od podatników: podatku dochodowego od osób fizycznych PIT; podatku dochodowego od osób prawnych CIT, mogą otrzymać działające w sferze pożytku publicznego: organizacje pozarządowe czyli niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające…

Warsztaty rękodzieła artystycznego „Makramowe cudeńka”

Warsztaty rękodzieła artystycznego organizowane są w przedszkolach, szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych w Złotowie i cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich wychowawców oraz poparciem rodziców. Projekt współfinasowany ze środków Gminy  Miasto Złotów.

XXI Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Złotów 2016”

Festiwal Piosenki Przedszkolaków ma zasięg wojewódzki. Festiwal ma na celu upowszechnianie piosenki przedszkolnej, prezentację umiejętności wokalnych przedszkolaków, przedstawienie nowego repertuaru oraz kształcenie muzyczne dzieci poprzez wspólną zabawę. Ważną rolę w tym przedsięwzięciu odgrywa integracja rodziny. Festiwal przebiega w pięciu etapach: przedszkolny, gminny, powiatowy, regionalny i wojewódzki. Będzie to XXI Konkurs….

Projekt „Świetlice naszą Przystanią”

W ramach projektu prowadzimy dwie  świetlice środowiskowe o charakterze socjoterapeutycznym, przeznaczonych dla  50 dzieci w wieku od 6 do 13 roku życia. Świetlice te usytuowane są w: Świetlica „Przystań” w siedzibie Złotowskiego Centrum  Aktywności Społecznej w Złotowie Aleja Piasta 26 Świetlica „Wesołe Urwisy” w Zespole Szkół Katolickich w Złotowie ul….

Wielkanocne spotkanie świetlic socjoterapeutycznych – 31.03.2015

Wielkanocne spotkanie świetlic socjoterapeutycznych. We wtorek 31 marca w świetlicy socjoterapeutycznej w Złotowie, odbyło się spotkanie wielkanocne świetlic socjoterapeutycznych z terenu Złotowa, któremu przewodniczyła Prezes Towarzystwa  Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Złotowie Alicja Andrzejewska. Projekt był w współfinansowany ze środków Gminy Miasto Złotów. http://wielkopolskie.naszemiasto.pl/

Współpraca

Facebook